- Vi har vært for passive

Gisle Handeland mener at fylkespolitikerne ikke har vært flinke nok til å ta politiske initiativ.