Frp krever helsesjekk av innvandrerjenter

Frp-formann Carl I. Hagen vil innføre regelmessige og pliktige helseundersøkelser av jenter fra miljøer som praktiserer omskjæring, med straffansvar for foreldrene.