Bønder og fiskere sliter mest

Hver femte fisker eller gårdbruker sliter med å mestre jobben på grunn av dårlig helse. Sett under ett har 5 prosent av de yrkesaktive i Norge vansker med å mestre jobben på grunn av helseplager.