"Per og Veronica lyver"

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) beskyldte onsdag formiddag sin medtiltalte halvsøster Veronica Orderud (29) og svoger Per Orderud (46) for å ha løyet om sentrale deler av saken.