Bevisføringen utvides med én dag

Bevisføringen i Orderudsaken utvides med én dag.