Strandsone-trøbbel for Sponheim

I fire år kjempa Venstre-mannen frå Lillesand for å få selje ein heilårsbolig som fritidsbolig. Departementet sa nei. Men etter at Lars Sponheim overtok som statsråd, vart svaret ja. Nå kan mannen innkassere 9,8 millionar kroner for eigedomen.