Kulene sentrale bevis

Kulene som ble funnet i de avdøde på Orderud gård er meget sentrale bevis for påtalemyndigheten i straffesaken mot Lars Grønnerød, Kristin Kirkemo Haukeland, Per Orderud og Veronica Orderud.