Kripos inn i etterforskningen av togulykken

Teknikere fra Kripos er satt inn i etterforskningen av togkollisjonen på Nittedal stasjon. Først etter at Kripos har gjort seg ferdig, kan Jernbaneverket sjekke om bremsesystemet ATC har virket.