Har ikke råd til å følge norsk lov

Pengemangel gjør at Sjøfartsdirektoratet ikke er i stand til å følge opp lovpålagte oppgaver, sier administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Arne H. Hansen.