Får kjøpe festetomter billig

En dom avsagt i går i Valdres tingrett kan gi de fleste tomtefestere rett til å kjøpe sine tomter til en rimelig pris.