Telenor må betale 50 millioner

Telenor er i Oslo byrett dømt til å betale over 50 millioner kroner til Netcom GSM AS. Retten finner at NetCom har betalt overpris på nettleie i 1995 og 1996.