Ingen ende på ulykkene hos NSB

Brann, jordingsfeil, nedkjørt kjøreledning og til slutt feil på signalanlegget; NSB og Jernbaneverket hadde en hektisk dag fredag.