TV-aksjonen 2002 til funksjonshemmede

Atlas-alliansen får inntektene av neste års TV-aksjon. Organisasjonen arbeider med funksjonshemmede og tuberkulosepasienter i Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerik