Cato Schiøtz: Større tro på lagmannsretten

Per Kristian Orderuds forsvarer Cato Schiøtz tror det er større mulighet for å få gjennomslag for forsvarernes argumentasjon i lagmannsretten enn i forhørsretten, slik at fengslingen kan oppheves.