Kosmo: - For mange på trygd

Statsråd Jørgen Kosmo mener altfor mange personer som ikke har nådd pensjonsalderen går på trygd.