I fjor sorterte du 118 kilo søppel

Oslo (NTB): Hver innbygger sorterte i snitt 118 kilo husholdningsavfall i 1999. 38 prosent av alt avfallet som ble samlet inn i fjor var kildesortert, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).