Vil ha billigere advokater

Advokater er ikke rimelige ý timeprisen ligger på 1.000 kroner og oppover. Regjeringen har utnevnt et utvalg som skal finne ut hvordan det kan bli økt konkurranse og dermed billigere advokathjelp.