Freedom Drive - en kamp for livet

Funksjonshemmete fra åtte europeiske land har demonstrert i Strasbourg for sin rett til å leve, ikke bare overleve.