Høyre mener storbøndene skulle fått mer

Høyre mener regjeringen har gitt småbøndene for mange penger i jordbruksavtalen på bekostning av større bruk.