Ønsker ikke å kommentere

Advokat Bjørn Meltzer ønsker ikke å kommentere de grove beskyldningene som er framsatt mot ham.