Kraftig vekst i senaborter

513 kvinner tok i fjor abort etter tolvte svangerskapsuke. På to år har antall senaborter økt med 35 prosent.