Nye fraværsregler i videregående skole fra høsten

Fra høsten av strammes fraværsreglene inn for elever i videregående skole. Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.

STRENGERE GRENSE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la torsdag fram de nye fraværsreglene for elever i videregående skole
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Regjeringen innfører en stige for fraværet, der mer enn 15 prosent udokumentert fravær medfører absolutt bortfall av karakter.

Ligger fraværet på mellom 10 og 15 prosent, åpnes det for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter.

— De nye fraværsreglene tar i enda større grad høyde for at det kan være svært ulike og sammensatte årsaker til at elever er borte fra undervisningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som torsdag presenterte de nye reglene.

Ønsket lavere grense

Isaksen ønsket i utgangspunktet å sette fraværsgrensen til 10 prosent. Men elevene gikk til streik mot forslaget, som heller ikke fikk støtte i Stortinget.

Les også:

Les også

Likevel enighet om nasjonal fraværsgrense

Trass i at reglene som nå innføres, fortsatt har 10 prosent fravær som hovedregel, frykter han ikke kritikk.

— Dette er en ordning som de fleste utdanningsorganisasjonene har stilt seg bak, og som bygger på Utdanningsforbundets modell, sier han.

Forbundet sier i en kommentar til NTB at de hilser fraværsgrensen velkommen.

— Det er bra at vi får prøve ut en fraværsgrense i videregående skole, noe de aller fleste lærere ønsker seg. Grensen er i tråd med hva lærerne ønsket, og det mener vi er fornuftig, sier sentralstyremedlem Thom Jambak.

SV mener derimot regelendringen er for rigid. Tidligere i år fikk et representantforslag fra partiet om å skrote 10-prosentregelen flertall i Stortinget.

— Det burde være et rom for skjønn for rektor også ved fravær over 15 prosent, det finnes unge mennesker med tøffe liv som skolen må kunne ta hensyn til, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

— Vi er fortsatt bekymret for de ungdommene som har høyt fravær fordi de har en vanskelig hverdag, de som sliter psykisk eller har det tøft hjemme. Dette er elever som når 15 prosent fravær av helt andre grunner enn skulk, sier han.

Debatt:

Les også

Jeg er en av «skulkerne»

Ingen fasitsvar

Isaksen presiserer at bruken av skjønn skal gjelde der årsakene til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter i faget. Men han ønsker ikke å gradere hvor alvorlig situasjonen må være før skjønnet kan brukes.

— Det går ikke an å gi et fasitsvar. Dette gjelder situasjoner der rektor ser at det er åpenbare gode grunner til at eleven har vært borte, grunner som ikke går an å dokumentere.

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se på konsekvensene av regelendringene.

Det er kun udokumenterte fravær som omfattes av de nye reglene. Gyldige grunner som sykdom, omsorgsoppgaver, politisk arbeid eller tillitsvalgsarbeid regnes ikke inn.

Les også:

Les også

Elevar fylte heile Torgallmenningen

Møteplikt

Kunnskapsministeren understreker at elever i videregående skole har plikt til å møte fram og til å delta aktivt i opplæringen.

−Det er viktig at skolene jobber bredt og systematisk for å fange opp elever som ikke møter opp. Det må jobbes enda mer målrettet enn i dag med å øke nærværet i skolen, sier Isaksen.

Publisert