Dårlig matteforståelse blant 10.-klassinger

Eksamensresultatene fra årets avgangselever i grunnskolen avdekker svært dårlig matematikkforståelse.