Motstand mot lovforslag om bruk av tvang

Lovforslaget om bruk av tvang mot aldersdemente får liten støtte. Helsedirektøren, Norsk Sykepleierforbund og Den norske lægeforening mener alle at forslaget er ufullstendig.