Vil skjerpe kontrollen med regjeringa

Eit tverrpolitisk utval, leia av stortingsrepresentant Ranveig Frøiland (A), går inn for ei rad lovendringar som vil styrke Stortinget sin kontroll av regjering og forvaltning.