Høyre med hasteliste

Høyre legger fram en liste på 38 punkter, der det haster med å få endret dagens Ap-politikk. Skole, skatter/avgifter og modernisering av offentlig sektor er de områder Høyre umiddelbart vil gripe fatt i, dersom partiet kommer i regjering.