- Ikke et nederlag

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ser det ikke som noe nederlag for påtalemyndigheten at Viksveen-saken blir henlagt.