Sponheim vil ikke senke alkoholavgiften

Det er ikke aktuelt å redusere avgiftene på alkohol og tobakk for å dempe handelslekkasjen til Sverige, ifølge landbruksminister Lars Sponheim (V).