Kolleger opprørt over overvåking

Forskerkolleger reagerer med sinne på at Torstein Hjellum er blitt overvåket for sin vitenskapelig virksomhet.