Dyrare mat og bensin

Drivstoff og matvarer blir dyrare i distrikta. Regjeringa vil kutte frakttilskotet for bensin og diesel.