Sorenskriver mener politireformen er en bløff

Sorenskriver Carl Hugo Lund mener den store politireformen som er gjennomført i år er en stor bløff, og tror folk flest har mistet tillit til politiet.