Politisk rot uten like

Forvirringen må være nærmest total for alle de som gjennom media må forholde seg til budsjettprosessen på Stortinget. Selv innsiderne strever med å forstå hva regjeringen holder på med, skriver Tron Strand.