Rekordmange klager på bankene

Bankklagenemnda mottok rekordmange klager i løpet av fjoråret. Mens 350-400 personer klagde per år i perioden 1995-99, var tallet på klager 500 i fjor.