Godsstreiken avblåses

Streiken på godsterminalene avsluttes etter tre uker. Partene i konflikten ble enige fredag kveld.