I år har Forsvaret fått 390 bistandsanmodninger fra politiet om å fjerne eksplosiver i Norge. Hittil i år har det blitt fjernet mer enn 100 eksplosiver fra private boliger.

Flere av oppdragene knyttes til ulovlig lagring av dynamitt i privatboliger.

— Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet har vi hatt over 100 slike oppdrag hittil i år, forteller Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

De fleste funnene kan knyttes til første eller andre verdenskrig. Men Korsvik opplever i år en svak økning av funn gjort i private hjem.

— Noen funn skyldes folk som har tjenestegjort i Forsvaret og har tatt eksplosiver hjem som suvenirer. Det finnes også et samlemiljø i Norge, der noen kjøper eksplosiver i utlandet og tar det med hjem. Det er ingenting som forbauser meg lenger om hvor det dukker opp eksplosiver, vi finner dem overalt, sier Korsvik.