Når LO-sekretariatet møtes klokken 11.30 i dag vil strategien bli lagt. Den skal først presenteres på en pressekonferanse to timer senere, men etter det NTB kjenner til er LO og organisasjonens 24 fagforbund klare til å aksjonere.

Tirsdag går fagforeningen Parat i hovedsammenslutningen YS til politisk streik mot lovforslaget om midlertidige ansettelser som arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) la fram fredag.

— Jeg vil oppfordre hovedorganisasjonene til å gjennomføre generalstreik i protest mot forslaget, sier Parats nestleder Vegar Einan til Dagens Næringsliv.

Det er ikke sikkert at hans bønn om en generalstreik blir hørt av de fire hovedsammenslutningene, men at flere av dem er beredt til aksjoner synes klart.

Det er imidlertid ikke ventet at LO vil varsle streik eller aksjoner allerede fra tirsdag, slik Parat har gjort. Kilder i organisasjonen sier til NTB at man heller vil vente til man vet når forslaget kommer opp for Stortinget, for å sikre bedre timing og slagkraft.