Arbeiderpartiet slår følge med Høyre og Frp, og sørger for at Vinmonopolet får holde åpent flere dager, inkludert valgdagen. Det bekrefter Ruth Grung i Stortingets helsekomité.

— Dette gjør Arbeiderpartiet i forståelse med Vinmonopolet og i dialog med Handel og Kontor, som er mot ordningen. Men vi velger å prioritere hensynet til befolkningen. Vi mener det vil bedre Vinmonopolets servicegrad, og mange skjønner ikke hvorfor Polet skal være stengt på dager som pinseaften og påskeaften.

Når helsekomiteen neste uke avgir sin innstilling om flere åpne poldager, vil regjeringen få klart flertall. Venstre slår følge med Ap, Høyre og Frp. Kristelig Folkeparti har snudd, og vil nå gå mot utvidede åpningstider, sammen med Senterpartiet.

Skjermer julaften

Men regjeringen vil ikke få flertall for å holde polåpent også på julaften. Denne dagen tas ut av pakken, som eller inneholdt nyttårsaften, pinseaften, påskeaften og valgdagen.

Det er av hensyn til barna at Stortinget fortsatt vil holde Polet stengt på julaften. I alle partier argumenteres det for at julen er en så spesiell høytid, med barna i sentrum, at det er riktig å holde poldørene stengt ved inngangen til denne helgen. På en høring i komiteen kom det frem at nær 200 000 barn lever i familier med overdrevent alkoholbruk. Disse barna rammes særlig hard i julen.

— Men hvor er barna en uke etterpå? De er ikke borte på nyttårsaften. Så hvorfor skal Polet være åpent den dagen?, spør Kjersti Toppe (Sp). Hun er glad for at forslaget om juleåpent pol faller, men hun beklager at Stortinget ellers vil åpne dørene de andre -aftene.

Må forhandle

Vinmonopolets toppsjef, Kai G Henriksen, sier til bt.no at de aftene som nå skal åpnes er regulerte fridager for de ansatte.

— Så her må vi først gjennomføre tarifforhandlinger for å endre overenskomsten, før vi kan innføre dette.

Hans motpart er Helge Storvik, hovedtillitsvalgt i Funksjonærklubben i Vinmonopolet. Han sier dette:

— Vi er ikke klare. Vi forhandler ikke om noe før loven er forandret. Bedriften har varslet at de vil ta kontakt, så vi avventer. De dagene det nå er snakk om, ligger som fridager i vår overenskomst. Så her vil vi selvsagt kreve kompensasjon.

— Og det er et gode dere vil selge dyrt?

— Det tror jeg du kan regne med. Ingen er vel så dumme at de går i gang med forhandlinger før loven eventuelt er endret, sier Storvik.