Norske selskaper som Hydro, Yara, Jotun og Veritas er etablert i flere land i Nord-Afrika og Midtøsten. Samtlige følger utviklingen i Algerie tett, men uten så langt å ha hevet beredskapsnivået ved sine anlegg.

— Vi opplever ikke at angrepet mot Statoil-anlegget i Algerie er aktuell for våre trusselvurderinger i Libya. Men det er en dramatisk situasjon og vi følger nøye med, sier kommunikasjonssjef Bernhard Stormyr i Yara til NTB.

Spesiell situasjon

Gjødselprodusenten eier halvparten av en fabrikk i landet sammen med et libysk statsselskap. Der jobber det 1.100 personer. En håndfull er ansatt i Yara, og fire av disse er nordmenn. I tillegg er Yara etablert med et mindre salgskontor i Egypt med lokalt ansatte.

— Situasjonen i Libya har de siste årene vært slik at vi har vært nødt til å følge nøye med for å kunne ivareta sikkerheten til våre ansatte. Yara opererer i 50 land verden rundt, og det bringer oss inn i flere utfordrende områder. Men situasjonen med den arabiske våren har vært helt spesiell, sier Stormyr.

Skjerpet beredskap

Statoil opplyste onsdag at selskapet har skjerpet sikkerheten ved flere anlegg som følge av angrepet i Algerie.

— Jeg vil ikke si noe detaljert om det, men bekrefter at vi har hevet beredskapen andre steder. Detaljer om dette kan i seg selv påvirke sikkerheten, og derfor gir jeg ikke detaljer om dette, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil til NTB.

Statoil har anlegg på tre steder i Algerie og ellers i Afrika i Libya, Egypt, Nigeria, Ghana, Angola, Tanzania og Mosambik.

Utfordrende

Det Norske Veritas (DNV) har rundt 300 kontorer i 100 land som arbeider med sikring av liv, verdier og helse. I Nord-Afrika er Veritas etablert i Egypt med to mindre kontor i Kairo og Aleksandra som samlet har åtte ansatte.

— Vi har ikke gjort noen endringer som følge av angrepet i Algerie, men vi har en løpende vurdering av risiko til enhver tid. Det skulle da også bare mangle, all den tid det er dette som er det vi driver med, sier kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen i DNV til NTB.

Han sier at selskapet vurderer situasjonen i Nord-Afrika som spesielt utfordrende, og at det har vært det i en tid.

Er i Alger

Malingsprodusenten Jotun er også en global aktør som har vært i regionen siden 1970-tallet.

— Det er så lenge at vi blir sett på som et lokalt selskap. Det betyr at vi ikke får oppmerksomhet som et norsk selskap, men ut over det påvirker det ikke våre vurderinger, sier kommunikasjonsdirektør Sverre Knudsen i Jotun til NTB.

Jotun har produksjon i Egypt og salgskontor i Alger og Libya.

— I Alger har vi en lokalt ansatt. Den eneste norske i området sitter i Kairo og er selskapssjef, sier Knudsen.

Hydro har et salgskontor i Marokko der det jobber en lokalt ansatt. Det nærmeste produksjonsanlegget er i Qatar.

— Vi overvåker situasjonen nøye med tanke på risikovurderinger ved alle våre anlegg, sier Hydros informasjonssjef Bjørn Skaar til NTB.

Helt annerledes

Direktør Kristine Beitland i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) sier at de anbefaler norske selskaper å gjøre grundige sikkerhetsvurderinger før de etablerer seg i utlandet.

— Vi har også utarbeidet en veileder som tar for seg hvordan man forbereder seg på et kriminalitetsbilde som er helt annerledes enn hva vi kjenner til her hjemme, sier hun.