Ifølge dagens arbeidsmiljølov kan arbeidsgiveren si opp folk som har fylt 70 uten annen begrunnelse enn alderen.

— I dag fungerer aldersgrensene som stengsler for pensjonsreformen. Nå kan folk gå av fra de er 62 til 75 år gamle, og en kan arbeide ved siden av pensjonen. Aldersgrensene er med å hindre dette, sier pensjonstalsmann i Arbeiderpartiet, Steinar Gullvåg til NRK.

Å sette opp pensjonsalderen til 75 år omtaler han som «en god idé», men han er også åpen for å gå lenger.

— Mange land har ikke aldersgrenser i loven. Kanskje skal vi overlate dette til partene i arbeidslivet? Alder bør ikke være noe kriterium for å forlate arbeidslivet, sier Gullvåg.