Avgjørelsen i Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag var enstemmig, skriver fagbladet Journalisten.

Hylland Eriksen klaget avisa inn for utvalget på grunn av en kronikk av forfatter Lily Bandehy. Der skriver hun blant annet at den «norske 'antirasistiske' eliten skaper myter og har definisjonsmakten. Mens reaksjonen fra folk rettes mot oss innvandrere. Thomas Hylland Eriksen er ett eksempel».

I avgjørelsen legger PFU vekt på at Aftenposten selv gjorde en innsats for å korrigere et feilaktig inntrykk — etter å ha innsett at et avsnitt i kronikken aldri skulle vært trykket - gjennom å endre den i nettutgaven og å tilrettelegge for debatt.

Thomas Hylland Eriksen klaget også på avisas bildebruk, etter at et bilde av ham ble brukt som illustrasjon til saken. Heller ikke dette mener PFU er presseetisk uakseptabelt.