Undersøkelsen er utført som en del av et prosjekt ved Universitet i Bergen (UiB) og viser at totalt har over halvparten av kvinnene og én av fem menn opplevd seksuelle krenkelser, skriver Dagsavisen.

— Dette er alarmerende høye tall. Seksuelle overgrep er et veldig alvorlig problem. Den høyre forekomsten og det store skadepotensialet viser et helt åpenbart behov for forebyggende tiltak, sier psykolog og stipendiat Iris M. Steine ved UiB.

Samlebetegnelsen «uønsket seksuell omgang» omfatter de mest alvorlige seksuelle overgrepene, inkludert ulike former for voldtekt.

11,4 prosent av kvinnene sa de hadde opplevd uønsket seksuell omgang før de fylte 16 år, mens 16,3 prosent av kvinnene opplevde dette første gang etter at de fylte 16.

Blant kvinnene oppga 24,3 prosent at de opplevde seksuelt krenkende atferd, som for eksempel blotting og å bli vist pornografi, før de fylte 16 år.

Forskerne i undersøkelsen har definert overgrep noe videre enn det man tidligere har gjort, ved å inkludere krenkelser som ikke omfatter fysisk vold eller misbruk, og undersøkelsen viser derfor høyere tall enn tidligere undersøkelser.

Tallene viser likevel klart at seksuelle overgrep er veldig utbredt, og barneombud Anne Lindboe er ikke overrasket.

— Problemet er stort. Dette er noe veldig mange barn blir utsatt for, som de går og bærer på og som de ikke tør å fortelle om, sier hun.