Regjeringen overoppfyller dagens transportplan med 1,5 milliarder i statsbudsjettet. 101,5 prosent av de økonomiske rammene for vei og bane i Nasjonal transportplan 2010-2013 følges opp i regjeringens forslag til statsbudsjett, melder NRK.

— Vi følger opp den planen hvor vi sa vi skulle bruke over 100 milliarder kroner ekstra på vei og bane. Det betyr tidenes løft, og det bygges over hele landet, sier Jens Stoltenberg.

Flere av prosjektene forutsetter at regjeringen får grønt lys for å kreve inn bompenger, noe som får opposisjonen til å reagere.

Nestleder Bård Hoksrud (Frp) i transport- og kommunikasjonskomiteen sier dette kommer til å bli kjempedyrt for bilistene.

— Allerede betaler bilistene nesten tre ganger så mye som de får tilbake til vei, sier Hoksrud. Han mener det er bilistene som betaler for regjeringens satsing, og at budsjettet ikke fjerner forfallet på norske veier.

Transport- og kommunikasjonskomiteens leder Knut Arild Hareide (KrF) mener det som legges inn til samferdsel i budsjettet er bra, men synes det kommer for sent.

— Regjeringen er nå i sitt åttende år. Det tok altså sju år før denne regjeringen oppdaget at vi er nødt til å satse mer på vei og jernbane, sier Hareide.