Kvinnen ble gjennom en årrekke utsatt for vold og forfølgelse fra en ekskjæreste. De tre lagdommerne mener at kvinnens livskvalitet er blitt vesentlig forringet som følge av ekskjærestens handlinger, og flertallet slår fast at myndighetene ikke gjorde nok for å beskytte kvinnen, skriver Dagbladet.

I 2010 gikk firebarnsmoren til erstatningssak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Hun tapte først saken i Oslo tingrett, men nå har Borgarting lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon.

Flertallet i retten mener at staten har brutt menneskerettighetene og at myndighetene ikke har tatt i bruk alle rimelige tiltak for å sikre en effektiv beskyttelse av kvinnen mot gjerningsmannens forfølgelse.

Justisminister Grete Faremo (Ap) og staten må også betale sakskostnader. (©NTB)