Regjeringen følger dermed ikke opp Konkurransetilsynets forslag om å tillate bonusopptjening på flyrutene mellom Gardermoen og henholdsvis Bergen, Trondheim og Stavanger.

— Vi mener at hele landet bør ha samme betingelser, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).

— Regjeringen har lagt vekt på at konkurransen, særlig på ruter der trafikkgrunnlaget er begrenset, vil kunne bli redusert. Dette er ruter som er viktige for distriktene, sier statsråden.

ESA har i et brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i juli måned varslet at det norske bonusprogrammet er i strid med EØS-avtalen. Departementet har i et brev sendt i oktober imøtegått dette synspunktet.

— Denne saken vil nå gå videre etter de prosedyrer som gjelder i EØS-avtalen, eventuelt avgjort ved en dom i EFTA-domstolen. Vi mener vi har gode argumenter for at det norske forbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, sier Aasrud.