Høyre-politikere VG har snakket med, sier partiet har planlagt en rekke endringer de mener kan gjøres raskt. Dette for å markere overfor velgerne at det har vært regjeringsskifte, dersom så skjer 9. september.

I skattepolitikken varsles det nedtrapping av formuesskatt, fjerning av arveavgiften og heving av innslagspunktet for toppskatten. Eget bunnfradrag på arbeidsinntekt står også på lista.

Partiet ønsker også å innføre store endringer i helsepolitikken allerede fra januar 2014, blant annet instruks til helseforetakene om å kjøpe mer fra private sykehus. Nestleder Bent Høie bekrefter at både private spesialister og rusinstitusjoner skal brukes for å kunne ned på køene.

Offentlig-privat samarbeid om veiutbygging, i første omgang Hordfast på E39 og Møreaksen, står ifølge VG på planen. I skolepolitikken anses raskest gjennomførbare tiltak å være kutt i gratis frukt for å frigjøre midler til etterutdanning for lærere.

Omgående arbeid med sammenslåing av kommuner, samt en egen enhet på Statsministerens kontor med ansvaret for den nasjonale beredskapen, skal også stå på hastelista.