• STERKT UROA: Dagleg leiar Kjellaug Ekse Brekkhus og styreleiar Terje Flage har varsla dei tilsette om oppseiingar, i verste fall nedlegging, om ikkje klagen fører fram. Foto: Arne Hofseth

Skrytte for lite, vart vraka

Hagahaugen Rehabiliteringssenter tapte tilbodsrunden og er truga av konkurs. Skildringa av kvalitetane ved institusjonen på Voss var for kortfatta.