Viste blodige bilder i retten

Kripos gjennomgikk tekniske funn på Utøya.