Tirsdag kveld sendte de parlamentariske lederne for de rødgrønne partiene på Stortinget en invitasjon til de parlamentariske lederne fra partiene bak klimaforliket i 2008 til å møtes onsdag. Det betyr at Frp ikke er invitert, til tross for at Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen tirsdag ettermiddag sa at de hele tiden har ønsket et bredest mulig forlik.

— Det er trist å registrere at man ikke ønsker det brede klimaforliket som man kanskje kunne ha fått, sier Frps klimapolitiske talsmann Per-Willy Amundsen til NTB etter at de ikke fikk klimainvitasjonen fra de rødgrønne.

Han mener utelatelsen viser at det er viktigere for de rødgrønne hvilke partier forliket omfatter enn hva slags politikk som faktisk blir resultatet.

Amundsen forteller at de har hatt svært gode samtaler med de andre borgerlige partiene og kommet langt i klimasamtalene med dem.

— Og de rødgrønne frykter kanskje at man skal kunne se en samlet borgerlig front - så dette er vel en måte å håndtere det på. Men det svekker ikke min teori om at det er et politisk spill fra de rødgrønne.

— Jeg er ikke sikker på at de ønsker et forlik engang, sier Amundsen.