Justisdepartementet er dømt til å betale 540 kroner i erstatning og 25.000 kroner i oppreisning til den 44 år gamle mannen.

Ifølge dommen, som falt i Oslo tingrett mandag, krenket staten mannens rettigheter da han ble holdt på glattcelle i fem døgn, tre døgn mer enn den tillatte grensa på 48 timer.