NHO la onsdag formiddag fram sin kvartalsrapport som viser organisasjonens økonomiske overblikk for årets andre kvartal, samt utsikter for resten av året og neste år. Hovedbildet viser at norsk økonomi er på rett vei, men samtidig mener NHO at arbeidsledigheten kommer til å øke.

— NHOs markedsindeks viser at det kom en veldig rask oppbremsing i den samlede etterspørselen fra Fastlands-Norge. Men i første og andre kvartal i år har det vært oppgang. Vi mener det kanskje er forsiktig grunn til optimisme neste år, sier NHOs avdelingsdirektør Dag Aarnes.

Han presenterte onsdag formiddag en oversikt som viser at bedriftene på Østlandet nå ser mer positivt på framtiden enn i fjor, samtidig som lavere aktivitet gir et negativt bilde for bedriftene på Vestlandet.

— Dette er et nytt bilde i norsk økonomi og tegn på at den sterke todelingen av økonomien er i ferd med å gå over, sier Aarnes.

Rapporten tar også for seg husholdningenes økonomi og sysselsettingen. NHO viser til at befolkningsveksten er høy samtidig som sysselsettingsveksten bare er moderat. Dette vil neste år trolig føre til økende arbeidsledighet, mener NHO.